Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 9 november. GROEICIJFER VOOR HEEL NEDERLAND EINDELIJK NEGATIEF

9 november 2020

Het herfstvakantie-effect is een dezer dagen uitgewerkt. Verder gaat het in absolute zin nog steeds om grote aantallen besmettingen. Mocht niettemin deze trend zich doorzetten van ongeveer 5% krimp per dag, dan is de verwachting dat we dan ergens in de tweede week van december door de signaalwaarde zakken.

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact met ons opnemen via info@ipsestudies.nl.

1 Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Op dit moment gelden vijf risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4) en lockdown (niveau 5).

G-getal per provincie


Ontwikkeling G-getal in de provincies

 

IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 9 november. GROEICIJFER VOOR HEEL NEDERLAND EINDELIJK NEGATIEF