Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 7 januari.
NOG ZWAARDERE LOCKDOWN IN ZICHT

8 januari 2021

Als deze trend de komende dagen doorzet dan zijn zwaardere maatregelen noodzakelijk, zoals verdergaande beperking van onze sociale actieradius. Effecten van de vaccinaties op het aantal besmettingen zijn voorlopig niet te verwachten vanwege de nog geringe aantallen en de beperkte invloed van ouderen en kwetsbare mensen op de verspreiding van het virus.

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact met ons opnemen via info@ipsestudies.nl.

1 Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Op dit moment gelden vijf risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4) en lockdown (niveau 5).

G-getal per provincie


Ontwikkeling G-getal in de provincies

 

IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 7 januari.