Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 5 november. GROEICIJFER NEDERLAND EINDELIJK NEGATIEF MAAR WEL MET KANTTEKENINGEN

5 november 2020

Het aantal positieve tests is dan ook een tijdje kunstmatig hoog geweest. Op dit moment zijn deze voorraden weggewerkt (de wachttijden op een uitslag zijn drastisch omlaag gegaan) en dalen de cijfers automatisch. Verder is het niet uit te sluiten dat de herfstvakantie (10-25 oktober) een behoorlijk impact heeft op de huidige cijfers.

Eerder presenteerden we een tentatieve berekening van de impact en kosteneffectiviteit van corona-maatregelen. Daar hebben we een nieuwe berekening aan toegevoegd, namelijk het sluiten van de theaters ten opzichte van de max 30 personen maatregel.  We benadrukken hier dat het om grofmazige berekening gaat, maar die wel zichtbaar maakt hoe groot de verschillen tussen de verschillende maatregelen kunnen zijn.

Tabel 1 Impact en kosteneffectiviteit van maatregelen

Sector Totaal contacten
(x 1000)
Economische waarde
(x miljoen euro)
Economische waarde per contact (euro)
Kapsalons e.a. 350 10 28,57
Bioscopen 840 0,6 0,71
VO-scholen 11760 46,3 3,94
Theaters 290 0,9 3,24


Uit de tabel blijkt dat de theaters een gering effect hebben op het totaal aantal intermenselijke contacten. Op een dag treden in de theaters 40 maal zo weinig contacten op als in het voortgezet onderwijs. De kosteneffectiviteit is vergelijkbaar met het VO.

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact met ons opnemen via info@ipsestudies.nl.

1 Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Op dit moment gelden vijf risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4) en lockdown (niveau 5).

G-getal per provincie

Ontwikkeling G-getal in de provincies

 

IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 5 november. GROEICIJFER NEDERLAND EINDELIJK NEGATIEF MAAR WEL MET KANTTEKENINGEN