Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 4 januari. VERLENGING VOLLEDIGE LOCKDOWN NOODZAKELIJK

4 januari 2021

Waarschijnlijk zullen de scholen dan ook nog langer dicht moeten blijven. Opvallend is ook de regionale spreiding. In Friesland, Drenthe en Overijssel blijft de krimp uit. Enige lichtpuntje lijkt de verdere afname van het G-getal in de afgelopen dagen. Dit zou er op kunnen duiden dat de komende dagen de krimp misschien iets sneller gaat.

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact met ons opnemen via info@ipsestudies.nl.

1 Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Op dit moment gelden vijf risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4) en lockdown (niveau 5).

G-getal per provincie


Ontwikkeling G-getal in de provincies

 

IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 4 januari. VERLENGING VOLLEDIGE LOCKDOWN NOODZAKELIJK