Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 28 januari
G-getal op -1,5%. Avondklok laat voorzichtig eerste effecten zien.

29 januari 2021

Op dit moment spelen twee ontwikkelingen door elkaar heen: de opmars van de Britse variant en de terugtocht van het virus door de Avondklok. Om deze effecten uit elkaar te houden presenteren we een nieuw grafiekje (figuur 1). Op de stand van afgelopen vrijdag 22 januari hebben we twee prognoses van het aantal besmettingen gemaakt: één zonder Avondklok en één met Avondklok. De komende tijd gaan we na hoe goed het werkelijke aantal besmettingen binnen deze patronen past. Bij de prognoses hebben we tevens rekening gehouden met 30.000 vaccinaties per dag. Dit aantal is vooralsnog niet gehaald. Deze aantallen zijn echter zo laag dat de ligging van de curves daardoor nog niet serieus wordt beïnvloed. Uit de figuur blijkt dat het werkelijke aantal besmettingen zich in de buurt van de variant “met Avondklok” beweegt. Voorlopig is dat even goed nieuws.

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact met ons opnemen via info@ipsestudies.nl.

1 Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Figuur 1 Prognose ontwikkeling besmettingen

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Op dit moment gelden vijf risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4) en lockdown (niveau 5).

G-getal per provincie


Ontwikkeling G-getal in de provincies

 

IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 28 januari