Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 26 oktober. DALING G-GETAL STAGNEERT. IN NOORDELIJKE PROVINCIES KRIMP BESMETTINGEN

26 oktober 2020

(1) Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Op dit moment gelden vijf risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4) en lockdown (niveau 5).

G-getal per provincie

Ontwikkeling G-getal in de provincies

Bronnen: Allecijfers.nl, RIVM, Rijksoverheid.nl. Bewerking IPSE Studies.

Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact met ons opnemen via info@ipsestudies.nl.

IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 26 oktober. DALING G-GETAL STAGNEERT. IN NOORDELIJKE PROVINCIES KRIMP BESMETTINGEN