Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 26 april
G-getal op 0,7%, ondanks versnelling vaccinaties blijft omslag pandemie uit

26 april 2021

Vorige week betoogden we hier al hoe onbegrijpelijk inconsistent het Kabinetsbeleid op dit moment is. Niet eerder liepen er zoveel besmettelijken rond en er is ook nog geen spoor van een substantiële daling van het aantal nieuwe infecties waar te nemen. In plaats van het aanscherpen van de maatregelen wordt er versoepeld. De hoop voor de komende weken is nu gevestigd op de vakantiesluiting van de scholen. Al eerder zagen we dat de vakanties zoals in de herfst wel een gunstig effect hebben op de ontwikkeling van de pandemie. De effecten hiervan gaan we zien vanaf medio mei.

1Het G-getal geeft de procentuele groei per dag weer, berekend op basis van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact met ons opnemen via info@ipsestudies.nl.

 

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Vanaf begin februari 2021 gelden vier risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4). Eerder werd nog een vijfde niveau onderscheiden: lockdown.

G-getal per provincie


Ontwikkeling G-getal in de provincies

 

IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 26 april