Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 23 december. EERSTE POSITIEVE EFFECTEN VAN VLD2-MEDICIJN AL ZICHTBAAR

23 december 2020

Uit een geavanceerde statistische analyse komt een nog gunstiger beeld naar voren. Volgens die methode zou het G-getal inmiddels al negatief zijn en is de daling van het aantal besmettingen inmiddels ingezet. Precies hetzelfde patroon zagen we eind maart bij de eerste lockdown. Toen had het G-getal twee weken nodig om van vijftien procent te dalen naar een negatieve waarde. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de schattingen ruime onzekerheidsmarges kennen. Zoals we eerder al rapporteerden, is de verwachting dat vlak na de kerstdagen de aantallen besmettingen substantieel zullen dalen.

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact met ons opnemen via info@ipsestudies.nl.

1 Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Op dit moment gelden vijf risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4) en lockdown (niveau 5).

G-getal per provincie


Ontwikkeling G-getal in de provincies

 

IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 23 december. EERSTE POSITIEVE EFFECTEN VAN VLD2-MEDICIJN AL ZICHTBAAR