Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 22 maart
G-getal op 2,2%: geen ruimte voor versoepelingen

22 maart 2021

Het uitgebreidere testen onder jongeren speelt hierin een rol. Dit had vooral in de twee voorafgaande weken een effect op het G-getal. Dit effect is nu grotendeels uitgewerkt. In absolute aantallen is dit nog wel zichtbaar. Grosso modo gaat het om zo’n 500 extra geregistreerde besmettingen per dag.

1Het G-getal geeft de procentuele groei per dag weer, berekend op basis van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact met ons opnemen via info@ipsestudies.nl.

 

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Vanaf begin februari 2021 gelden vier risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4). Eerder werd nog een vijfde niveau onderscheiden: lockdown.

G-getal per provincie


Ontwikkeling G-getal in de provincies

 

IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 22 maart