Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 21 januari
G-getal daalt met 2,6%. Lage vaccinatiesnelheid brengt jongere ouderen in gevaar.

22 januari 2021

Wie gisteren het debat heeft gevolgd zal gemerkt hebben dat het Kabinet onder druk zijn koers voor de komende tijd al bepaald heeft. De avondklok wordt zo snel mogelijk weer afgevoerd en onze kinderen kunnen weer naar school. Een groot deel van de meest kwetsbare groep zal dan voor de eerste keer zijn ingeënt met als positief gevolg dat het aantal ziekenhuisopnamen en de sterfte in eerste instantie zal afnemen. De versoepelingen dreigen dan een gevaar te worden voor de jongere ouderen (60-80 jaar) en de kwetsbare mensen.

1 Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Figuur 1 Prognose ontwikkeling besmettingen

 

Figuur 2 Prognose effecten avondklok en vaccinatie

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Op dit moment gelden vijf risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4) en lockdown (niveau 5).

G-getal per provincie

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact met ons opnemen via info@ipsestudies.nl.

 

IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 21 januari