Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 19 april
G-getal op 1,0%, aangekondigde versoepelingen onbegrijpelijk

19 april 2021

Hoe risicovol deze actie is blijkt uit de volgende gefingeerde grafiek. Deze grafiek laat zien hoe de pandemie zich ontwikkelt bij de verschillende stappen van versoepelingen. De eerste twee versoepelingen zijn beperkt van aard en de derde omvangrijk. Er worden twee scenario’s getoond waarbij het eerste scenario uitgaat van de derde versoepeling na 40 dagen (groene lijn) en het tweede scenario na 50 dagen (paarse lijn). De verschillen tussen beide scenario’s zijn groot en hebben grote gevolgen voor de ontwikkeling van de pandemie. Het eerste scenario betekent een groei van de pandemie naar 17000 besmettingen per dag, terwijl het tweede scenario slechts een hik laat zien bij 3000 besmettingen per dag. Wat 10 dagen geduld kan betekenen!

1Het G-getal geeft de procentuele groei per dag weer, berekend op basis van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact met ons opnemen via info@ipsestudies.nl.

Figuur 1 Gevolgen van te vroege versoepeling (fictief voorbeeld)

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Vanaf begin februari 2021 gelden vier risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4). Eerder werd nog een vijfde niveau onderscheiden: lockdown.

G-getal per provincie


Ontwikkeling G-getal in de provincies

 

IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 19 april