Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 18 januari
G-getal daalt verder. Britse variant even in de wachtkamer, maatregelen niet.

18 januari 2021

Er staat aan de andere kant ook iets tegenover. Door de besmettingen en de vaccinaties bouwt een deel van de bevolking immuniteit op. Hierdoor krijgt het virus ook wat minder mogelijkheden. Op dit moment wordt dit effect geschat op ongeveer 0,125% per dag (voor de liefhebbers wil ik dit wel toelichten). Dat betekent dat de komende acht dagen de krimp verder toeneemt met 1%. Dit compenserende effect zal de komende tijd verder toenemen door het toenemend aantal vaccinaties, maar dat zal niet genoeg zijn om de opmars van de Britse variant de baas worden. Daarvoor moeten de nu geplande aantallen vaccinaties drastisch worden opgevoerd en dat is waarschijnlijk niet realiseerbaar. Aanvullende maatregelen blijven noodzakelijk.

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact met ons opnemen via info@ipsestudies.nl.

1 Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Op dit moment gelden vijf risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4) en lockdown (niveau 5).

G-getal per provincie


Ontwikkeling G-getal in de provincies

 

IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 18 januari