Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 17 december. DRAMATISCHE TREND IN AANTAL NIEUWE BESMETTINGEN ZET DOOR

17 december 2020

In Frankrijk zijn op dit moment – in tegenstelling tot wat Rutte van de week de Tweede Kamer voorhield – R-waardes van 0,6 in een aantal gebieden al weer gewoon. In de zuidelijke regio Pyrénées-Oriëntales is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners al weer onder de signaalwaarde. Daar kunnen wij alleen nog maar van dromen. Voorlopig zullen we Rutte even niet zien, omdat volgens de eerder gerapporteerde analyse de komende week ergens de omslag zichtbaar moet gaan worden naar minder besmettingen op een dag, waarschijnlijk rond Kerstmis.

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact met ons opnemen via info@ipsestudies.nl.

1 Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Op dit moment gelden vijf risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4) en lockdown (niveau 5).

G-getal per provincie


Ontwikkeling G-getal in de provincies

 

IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 17 december. DRAMATISCHE TREND IN AANTAL NIEUWE BESMETTINGEN ZET DOOR