Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 14 januari
Lockdown XL en razendsnelle vaccinatie laatste redmiddel

14 januari 2021

Deze geringe krimp zal niet bestendigen, omdat de zogenoemde Variant of Concern (VOC) in aantocht is. Britse wetenschappers hebben inmiddels vastgesteld dat dit nieuwe virus de R-waarde met ongeveer 0,4 tot 0,7 zal verhogen. Omgerekend betekent dit dat ons G-getal zal omslaan naar een waarde tussen de +6% en +12%. Om een idee te geven van de betekenis hiervan het volgende rekenvoorbeeld. Als we uitgaan van een beperkte groep geïnfecteerden op dit moment, zeg 500, en een G-getal van 9%, dan bedraagt eind februari het aantal nieuwe besmettingen op een dag ongeveer 19.000.  220 duizend mensen zijn dan inmiddels getroffen door het nieuwe virus. Dit komt dus bovenop de aantallen die we nog van het “oude” virus hebben. Om het G-getal toch weer negatief te krijgen, zijn hele strenge maatregelen onvermijdelijk.

Een paar weken geleden heb ik het Kabinet al eens geattendeerd op een Franse website voor een attestation de déplacement dérogatoire. In Engeland hebben ze noodgedwongen deze stap al gemaakt. Discussies over al dan niet openen van scholen en wel of niet een avondklok zijn al lang een gepasseerd station. De lengte van deze lockdown XL wordt dan afhankelijk van de snelheid waarmee we kunnen vaccineren. Misschien moeten we daar iets van de zorgvuldigheid inleveren ten gunste van de snelheid.

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact met ons opnemen via info@ipsestudies.nl.

1 Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Op dit moment gelden vijf risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4) en lockdown (niveau 5).

G-getal per provincie


Ontwikkeling G-getal in de provincies

 

IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 14 januari