Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 11 januari
G-getal negatief, krimp aantal besmettingen langzaam maar wel robuust

11 januari 2021

De dreiging dat de pandemie zelfs weer zou gaan groeien, lijkt afgewend. Omdat het met deze krimppercentages nog heel lang gaat duren voordat de signaalwaardes worden bereikt, was de keuze van het Kabinet voor een voortzetting van de lockdown onvermijdelijk. De Britse variant lijkt vooralsnog nog geen echte voet aan de grond te hebben gekregen.

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact met ons opnemen via info@ipsestudies.nl.

1 Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Op dit moment gelden vijf risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4) en lockdown (niveau 5).

G-getal per provincie


Ontwikkeling G-getal in de provincies

 

IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 11 januari