Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 10 december. DRAMATISCHE OMSLAG IN AANTAL NIEUWE BESMETTINGEN. G-GETAL WEER OP 5%

10 december 2020

We zitten dan echter wel op een veel hoger niveau van besmettingen. Artsen en virologen hebben ook al gewezen op het seizoeneffect van virussen. Dan zou het om een aanhoudend hoge groei van de besmettingen gaan. De situatie wordt dan onhoudbaar, gegeven het eerdere rekensommetje van de verdubbeling in 15 dagen. Aanstaande dinsdag een nieuwe persconferentie? Misschien een attestation de déplacement dérogatoire? Ik verwijs Rutte en de Jonge graag naar de volgende website https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/. Zij kunnen de formulieren vast invullen. Misschien zijn er dan nog een paar levens te redden.

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact met ons opnemen via info@ipsestudies.nl.

1 Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Op dit moment gelden vijf risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4) en lockdown (niveau 5).

G-getal per provincie


Ontwikkeling G-getal in de provincies

 

IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 10 december. DRAMATISCHE OMSLAG IN AANTAL NIEUWE BESMETTINGEN. G-GETAL WEER OP 5%