Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 1 maart
G-getal op 1,4%: pandemie groeit, maar groeicijfer neemt laatste dagen af

1 maart 2021

We kunnen de cijfers ook nog afzetten tegen de prognoses die eind januari zijn gemaakt naar aanleiding van de avondklok (figuur 1). De ontwikkeling van het aantal besmettingen laat een grote variatie zien, mede vanwege de “vreemde” effecten tijdens de vorstperiode. Het beeld is echter toch dat de feitelijke ontwikkeling somberder is dan de prognoses van een maand geleden. Er lijkt dan ook geen ruimte voor verdere versoepelingen. Bij de prognoses is uitgegaan van ongeveer 35.000 vaccinaties per dag. Op dit moment zitten we daar zelfs enigszins boven. Nog meer vaccinaties zouden de opgaande curve misschien nog wat kunnen afvlakken.

1Het G-getal geeft de procentuele groei per dag weer, berekend op basis van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact met ons opnemen via info@ipsestudies.nl.

Figuur 1 Prognose ontwikkeling besmettingen

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Vanaf begin februari 2021 gelden vier risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4). Eerder werd nog een vijfde niveau onderscheiden: lockdown.

G-getal per provincie


Ontwikkeling G-getal in de provincies

 

IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 1 maart