Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 1 februari
G-getal op -3,0%, Avondklok wint het vooralsnog van de Britse variant.

1 februari 2021

Het opheffen van deze maatregel betekent dat we in een mum van tijd naar de bovenste grafiek schieten. Ook is het afwachten wat het openstellen van de basisscholen voor gevolgen gaat hebben. Als de huidige trend doorzet, dan kan het aantal besmettingen de komende week met nog eens 600 dalen. Het zou overigens wel heel zuur zijn als de lage cijfers een gevolg zijn van een verminderde testbereidheid door de datalekken bij de GGD. Het percentage positief geteste mensen is iets gestegen terwijl het aantal besmettingen is gedaald. Dat geeft te denken.

1Het G-getal geeft de procentuele groei per dag weer, berekend op basis van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact met ons opnemen via info@ipsestudies.nl.

Figuur 1 Prognose ontwikkeling besmettingen

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Op dit moment gelden vijf risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4) en lockdown (niveau 5).

G-getal per provincie


Ontwikkeling G-getal in de provincies

 

IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 1 februari