Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: Over zachte heelmeesters en een onvermijdelijke schoolsluiting

4 december 2020

In de figuur staat het geschatte effect van de maatregelen in paars weergegeven naast de feitelijke ontwikkeling van het G-getal. Uit de figuur (helemaal rechts) blijkt dat de huidige strengheidsindex inderdaad een waarde rond nul voorspelt.

Bij een schoolsluiting stijgt de strengheidsindex met ongeveer 11 punten, wat neerkomt op een daling van het G-getal van 0 naar -0,03.  Als deze maatregel van kracht wordt vanaf 13 december, zou dat betekenen dat rond de jaarwisseling het aantal besmettingen is gehalveerd.

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact met ons opnemen via info@ipsestudies.nl.

1 Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: Over zachte heelmeesters en een onvermijdelijke schoolsluiting