Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: Einde hoge aantal besmettingen in zicht door nieuwe maatregelen, maar doelmatigheid in beleid ver te zoeken

15 december 2020

In ons bericht van 3 november richtten we onze aandacht op de effectiviteit en doelmatigheid van maatregelen. Hieruit bleek bijvoorbeeld dat de impact van het verbod op het uitoefenen van een contactberoep weinig impact heeft op het aantal contacten en dus besmettingen. Hier hangt wel een heel hoog economisch prijskaartje aan. Zo blijkt het sluiten van kapsalons e.d. per vermeden contact 7 maal zo duur te zijn als het sluiten van scholen (die overigens nog online verder kunnen). De maatregel ten aanzien van de contactberoepen is dus zeer ondoelmatig. Misschien kan het Kabinet dit nog eens heroverwegen.

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact met ons opnemen via info@ipsestudies.nl.

1 Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: Einde hoge aantal besmettingen in zicht door nieuwe maatregelen, maar doelmatigheid in beleid ver te zoeken