Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 17 december. DRAMATISCHE TREND IN AANTAL NIEUWE BESMETTINGEN ZET DOOR

17 december 2020

Dramatische trend in aantal nieuwe besmettingen zet door. G-getal op ruim 6% voor heel Nederland, 10% voor Drenthe

Het G-getal1 voor heel Nederland staat op ruim 6% met forse uitschieters in Drenthe (+10%) en Limburg (+7%). Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met meer dan 6% per dag groeit. Hoewel de cijfertrend deze week weer werd verstoord door de zoveelste IT-storing, is een verdere opwaartse trend onmiskenbaar zichtbaar. Het Kabinet had deze week dan ook geen enkele andere keuze dan een volledige lockdown. De prognose in het vorige bericht bleek dan ook de enige juiste. De voorspelde persconferentie bleek alleen te zijn veranderd in een toespraak. Ook was de door ons voorgestelde attestation de déplacement dérogatoire nog een stap te ver voor het Kabinet. Er moest voor een deel van onze bevolking toch nog een opening zijn om een reisje naar Curaçao of de kerk te maken.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 17 december. DRAMATISCHE TREND IN AANTAL NIEUWE BESMETTINGEN ZET DOOR

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: Einde hoge aantal besmettingen in zicht door nieuwe maatregelen, maar doelmatigheid in beleid ver te zoeken

15 december 2020

Einde hoge aantal besmettingen in zicht door nieuwe maatregelen, maar doelmatigheid in beleid ver te zoeken

De dramatische ontwikkeling in het G-getal1, zoals verwoord in ons bericht van 10 december, zet door. Voor heel Nederland schommelt de waarde tussen 0,03 en 0,05. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met 3 tot 5% per dag groeit. Bij dit tempo hadden we voor de jaarwisseling op 20.000 besmettingen per dag gestaan. Het Kabinet had geen andere keuze dan een aantal stevige maatregelen af te kondigen.
In ons bericht van 4 december maakten we op basis van de Oxford Covid policy tracker een berekening van de maatregelen bij een algehele schoolsluiting. Het Kabinet is een stap verder gegaan. De krimp van de pandemie zal daardoor nog sterker zijn. Volgens dezelfde rekenmethode komen we nu uit op ongeveer een kwart van het huidige aantal besmettingen op 19 januari. Dat is hoopgevend.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: Einde hoge aantal besmettingen in zicht door nieuwe maatregelen, maar doelmatigheid in beleid ver te zoeken

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 10 december. DRAMATISCHE OMSLAG IN AANTAL NIEUWE BESMETTINGEN. G-GETAL WEER OP 5%

10 december 2020

Dramatische omslag in aantal nieuwe besmettingen. G-getal weer op 5% voor heel Nederland

Het G-getal1 voor heel Nederland staat inmiddels weer op 0,05. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met 5% per dag groeit. In het huidige tempo betekent dit dat het aantal besmettingen in 15 dagen verdubbelt. Deze groei zien we in alle provincies door heel Nederland. In het vorige bericht werd nog een kanttekening gemaakt vanwege het uitgebreidere testbeleid. Achteraf blijkt dit dus maar een bescheiden kanttekeningetje te zijn. De hoop is nu dat deze sterke groei vooral wordt veroorzaakt door Black Friday. Omdat het hier om een tijdelijk fenomeen gaat, betekent dit in het gunstigste geval dat over een paar dagen de groei weer naar nul gaat.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 10 december. DRAMATISCHE OMSLAG IN AANTAL NIEUWE BESMETTINGEN. G-GETAL WEER OP 5%

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 7 december. VERSOEPELINGEN VERDER WEG DAN OOIT. G-GETAL GROEIT MET FORSE KANTTEKENING

7 december 2020

Versoepelingen verder weg dan ooit. G-getal groeit met forse kanttekening

Het G-getal1 voor heel Nederland is inmiddels weer ruim boven nul (+0,03). Deze groei zien we door heel Nederland. Het aantal nieuwe besmettingen per dag groeit dus weer. Er past wel een forse kanttekening bij. Sinds 1 december mogen ook mensen zonder klachten zich laten testen in de teststraten. Het aantal geregistreerde besmettingen neemt daardoor toe. Het is te verwachten dat dit effect vanaf morgen al weer zal afnemen, omdat er dan weer cijfers worden berekend onder hetzelfde testregime. Bij de volgende berichtgeving kunnen we daarom wel weer een lager G-getal verwachten. Het ware verstandig geweest om bij de registraties even aan te geven of er al dan niet sprake is van klachten.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 7 december. VERSOEPELINGEN VERDER WEG DAN OOIT. G-GETAL GROEIT MET FORSE KANTTEKENING

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: Over zachte heelmeesters en een onvermijdelijke schoolsluiting

4 december 2020

Over zachte heelmeesters en een onvermijdelijke schoolsluiting

Het G-getal1 schommelt al weken rondom nul. Van een krimp van de pandemie is al lang geen sprake meer. De huidige maatregelen schieten dus te kort om het Coronavirus de kop in te drukken. Hiervoor is ook een empirische onderbouwing te geven. Een onderzoeksgroep van de Oxford University verzamelt vanaf het begin van de crisis gegevens over Coronamaatregelen. Hieruit leiden zij een zogenoemde strengheidsindex af. Hoe meer maatregelen des te hoger is de index.

Wij hebben deze strengheidsindex in verband gebracht met de ontwikkeling van het aantal besmettingen in Nederland. Uit onze statistische analyse blijkt dat 1 punt extra op de strengheidsindex (schaal van 1 tot 100) het G-getal met 0,003 doet verminderen.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: Over zachte heelmeesters en een onvermijdelijke schoolsluiting

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 23 november. EENZAME KERST. IN DE HELFT VAN NEDERLAND SPRAKE VAN EEN LICHTE GROEI VAN DE PANDEMIE

24 november 2020

Eenzame kerst. In helft van Nederland alweer sprake van een lichte groei van de pandemie

Het G-getal1 voor heel Nederland is ongeveer gelijk aan 0. De eerder geconstateerde ombuiging van een krimp naar groei van de pandemie zet door. In de helft van de provincies is al weer sprake van groei. Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat het Kabinet nog vóór de Kerstdagen met versoepelingen gaat komen. Om dat te realiseren zouden er op korte termijn aanvullende maatregelen moeten worden genomen. Ook dat lijkt niet erg waarschijnlijk. Vooralsnog lijkt het erop dat we de komende weken nog rekening moeten houden met pakweg 5000 besmettingen, 70 opnamen en enkele tientallen doden per dag. Wellicht kunnen we dan na de Kerstvakantie weer een krimp zien. Vakanties blijken vooralsnog de meeste impact te hebben.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 23 november. EENZAME KERST. IN DE HELFT VAN NEDERLAND SPRAKE VAN EEN LICHTE GROEI VAN DE PANDEMIE

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 19 november. KRIMP PANDEMIE DREIGT WEER OM TE SLAAN NAAR GROEI

19 november 2020

Coronavirus niet gevoelig voor wensdenken politici. Krimp pandemie dreigt weer om te slaan naar groei

Het G-getal1 voor heel Nederland dreigt weer positief te worden. De ontwikkelingen van de laatste dagen hebben er alle schijn van dat het Coronavirus weer aan terrein begint te winnen. In de provincies Groningen, Friesland, Zeeland en Flevoland groeit het aantal besmettingen al weer. De eerder waargenomen trend dat het krimpcijfer langzaam weer in de richting van nul gaat, zet dus door. Uit onze wat meer geavanceerde trendschattingen blijkt zelfs dat we al weer in het verkeerde scenario zitten. De laatste dagen ontvangen we weer meldingen van problemen met het aanmelden van de aantallen door de GGD. In het gunstigste geval zouden deze problemen nog tot vertekening in onze rekenarij hebben kunnen leiden. Het valt echter te vrezen dat we – ondanks het vurige wensdenken van onze politici – op de verkeerde weg zijn en alsnog aanvullende maatregelen kunnen verwachten.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 19 november. KRIMP PANDEMIE DREIGT WEER OM TE SLAAN NAAR GROEI

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 16 november. BIJ HUIDIGE LAGE KRIMPCIJFERS WORDT SIGNAALWAARDE DIT JAAR ONBEREIKBAAR

16 november 2020

Bij huidige lage krimpcijfers wordt signaalwaarde dit jaar onbereikbaar

Het G-getal1 is in elf van de twaalf provincies negatief, maar daar is ongeveer alles mee gezegd. We zien dat het krimpcijfer langzaam weer in de richting van nul gaat. Friesland kent al weer een hele lichte groei van het aantal besmettingen. Uit onze statistische analyses blijkt dan ook dat het G-getal eigenlijk niet meer significant van nul verschilt. In het huidige tempo hoeven we er niet op te rekenen dat we voor de Kerst weer beneden de signaalwaarde van 1250 besmettingen gaan komen. Omdat  het Kabinet aangekondigd heeft geen nieuwe maatregelen te treffen en de meest recente maatregelen weer terug te draaien, ontstaat er een somber perspectief. Zoals in het bericht van afgelopen vrijdag ook al werd opgemerkt, lijkt de pandemie zich te gaan stabiliseren op het huidige hoge aantal besmettingen of in het gunstigste geval langzaam met gemiddeld een paar procent per dag af te nemen.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 16 november. BIJ HUIDIGE LAGE KRIMPCIJFERS WORDT SIGNAALWAARDE DIT JAAR ONBEREIKBAAR

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 12 november. GROEICIJFER VOOR HEEL NEDERLAND NEGATIEF MAAR HOEZEE-STEMMING NIET OP ZIJN PLAATS

12 november 2020

Groeicijfer voor heel Nederland weliswaar negatief, maar hoezee-stemming niet op zijn plaats. Kabinet krijgt waarschijnlijk toch weer te maken met een lastig dilemma

Het G-getal1 is voor alle provincies negatief. Dat betekent dat er nog steeds sprake is van een algehele krimp van het aantal besmettingen op een dag. Opvallend is dat er nauwelijks nog regionale variatie is. De daling zien we dus in alle provincies terug. In het vorige bericht meldden we al dat de cijfers met de nodige onzekerheden zijn omgeven. De laatste dagen zijn hiervan een mooie illustratie. Waar in het begin van deze week een paar dagen spectaculaire dalingen te zien waren, zien we de laatste dagen de aantallen besmettingen weer flink stijgen. Uit onze statistische analyses blijkt dan ook dat het G-getal weliswaar negatief is, maar dat deze niet significant van nul verschilt.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 12 november. GROEICIJFER VOOR HEEL NEDERLAND NEGATIEF MAAR HOEZEE-STEMMING NIET OP ZIJN PLAATS

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 9 november. GROEICIJFER VOOR HEEL NEDERLAND EINDELIJK NEGATIEF

9 november 2020

Groeicijfer voor heel Nederland eindelijk negatief

Het G-getal1 is voor het eerst voor alle provincies negatief. Dat betekent dat er eindelijk sprake is van een algehele krimp van het aantal besmettingen op een dag. Opvallend zijn vooral de krimpcijfers in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Dit betekent dat ook het dichtbevolkte deel van Nederland mee gaat doen. Uit meer geavanceerde statistische analyses blijkt overigens wel dat deze krimpcijfers met de nodige onzekerheden zijn omgeven. Wie de cijfers volgt, zal het ongetwijfeld zijn opgevallen dat het patroon buitengewoon grillig is. Eerder merkten we ook al op dat de schoolsluiting door de herfstvakantie ook een positief effect kan hebben gehad in deze periode.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 9 november. GROEICIJFER VOOR HEEL NEDERLAND EINDELIJK NEGATIEF