Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 7 februari
G-getal op -1,1%, Omslagpunt naar groei pandemie bereikt.

8 februari 2021

Het G-getal1 voor heel Nederland staat op dit moment op -1,1 procent. Dit is de stand van zondag 7 februari, omdat we voor de komende dagen onbetrouwbare cijfers gaan ontvangen door het sluiten van de teststraten op zondag.  Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met ongeveer 1,1 procent per dag krimpt. Inmiddels is er in Friesland, Drenthe en Utrecht al sprake van een groei. Hiermee lopen de cijfers vooruit op eerdere prognoses. De omslag werd ergens medio februari verwacht.

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact opnemen met Jolanda Vollebregt (j.vollebregt@ipsestudies.nl).

1 Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Op dit moment gelden vijf risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4) en lockdown (niveau 5).

G-getal per provincie


Ontwikkeling G-getal in de provincies

 

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 7 februari

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 1 februari
G-getal op -3,0%, Avondklok wint het vooralsnog van de Britse variant.

1 februari 2021

Het G-getal1 voor heel Nederland staat op dit moment op -3,0 procent. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met ongeveer 3,0 procent per dag krimpt. In alle provincies is er weer sprake van krimp. Dat is goed nieuws.

Op de stand van 22 januari hebben we voor de komende acht weken twee prognoses van het aantal besmettingen gemaakt: één zonder Avondklok en één met Avondklok (voor toelichting zie bericht van 29 januari). Tevens hebben we in de figuur (figuur 1) het werkelijke aantal besmettingen weergegeven. Hieruit blijkt dat het feitelijk aantal besmettingen vooralsnog de prognoses van de Avondklok volgt en daar zelfs iets onder zit. Hiermee kan er weinig twijfel meer bestaan over het effect van deze omstreden maatregel.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 1 februari

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 28 januari
G-getal op -1,5%. Avondklok laat voorzichtig eerste effecten zien.

29 januari 2021

G-getal op -1,5%, in Zuid-Holland dreigt de pandemie al weer te gaan groeien. Avondklok laat voorzichtig eerste effecten zien.

Het G-getal1 voor heel Nederland staat op dit moment op -1,5 procent. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met ongeveer 1,5 procent per dag krimpt. In Zuid-Holland is de krimp nog maar een 0,5% per dag.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 28 januari

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 25 januari
G-getal op slechts -1,3%, wachten is op effecten van de Avondklok.

25 januari 2021

Het G-getal1 voor heel Nederland staat op dit moment op -1,3 procent. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met ongeveer 1,3 procent per dag krimpt. Vooral in Zuid-Holland is de krimp op zijn retour. Zoals eerder aangegeven was dit te verwachten gegeven de grotere besmettelijkheid van de Britse variant. Uiteraard is er nu nog weinig heil te verwachten van de Avondklok.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 25 januari

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 21 januari
G-getal daalt met 2,6%. Lage vaccinatiesnelheid brengt jongere ouderen in gevaar.

22 januari 2021

Het G-getal1 voor heel Nederland staat op dit moment op -2,6 procent. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met ongeveer 2,6 procent per dag krimpt. De verwachting is dat dit over drie weken omslaat naar een groei van de pandemie. Hoe zat dat ook al weer? Eigenlijk is er nu sprake van twee pandemieën: het ‘oude’ virus en de Britse variant. Figuur 1 laat zien hoe beide pandemieën zich ontwikkelen en wat de gevolgen hiervan zijn voor het totaal aantal besmettingen. Door de avondklok zal de ontwikkeling gunstiger verlopen, zoals blijkt uit figuur 2, maar de omslag komt evengoed nog. Hoe zit het dan met de vaccinaties? Die hebben vooralsnog een beperkte invloed, zoals ook uit figuur 2 blijkt. Deze figuur is gemaakt uitgaande van 34.000 vaccinaties per dag. Op dit moment halen we dat aantal nog niet.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 21 januari

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 18 januari
G-getal daalt verder. Britse variant even in de wachtkamer, maatregelen niet.

18 januari 2021

Het G-getal1 voor heel Nederland staat op dit moment op -3,6 procent. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met ongeveer 3,6 procent per dag krimpt. Dat is een grotere krimp dan vorige week. Regionaal zijn er wel wat verschillen, maar alle provincies laten negatieve cijfers zien (=krimp). Dat is goed nieuws.

Op dit moment houdt de Britse variant zich nog schuil met waarschijnlijk enkele tientallen besmettingen per dag. De komende twee weken zal dit aantal oplopen tot boven de 100 besmettingen per dag. Over drie weken tot 200 besmettingen per dag. Dan zullen de effecten in de totale cijfers merkbaar worden. In mijn vorige bericht was ik iets te pessimistisch door te stellen dat dit de volgende week al aan de orde zou zijn.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 18 januari

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 14 januari
Lockdown XL en razendsnelle vaccinatie laatste redmiddel

14 januari 2021

G-getal nu nog negatief, maar zal komende week positief worden door Britse variant. Lockdown XL en razendsnelle vaccinatie laatste redmiddel

Het G-getal1 voor heel Nederland staat op dit moment op -2,5 procent. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met ongeveer 2,5 procent per dag krimpt. Regionaal zijn er wel wat verschillen. De provincies Utrecht en Zuid-Holland realiseren krimpcijfers van ruim boven de 3%, terwijl Zeeland en Limburg in de buurt van nul zitten.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 14 januari

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 11 januari
G-getal negatief, krimp aantal besmettingen langzaam maar wel robuust

11 januari 2021

Het G-getal1 voor heel Nederland staat op dit moment op -1,8 procent. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met ongeveer 1,8 procent per dag krimpt. De krimp is daardoor iets minder dan een paar dagen geleden. We meldden toen al dat de krimppercentages niet voldoende waren om op korte termijn het tij te keren. Uit onze meer geavanceerde statistische analyses blijkt wel dat de trend de laatste dagen robuust is.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 11 januari

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 7 januari.
NOG ZWAARDERE LOCKDOWN IN ZICHT

8 januari 2021

G-getal is negatief, maar hoe lang nog? Nog zwaardere lockdown in zicht

Het G-getal1 voor heel Nederland staat op dit moment op -2,5 procent. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met ongeveer 2,5 procent per dag krimpt. De krimp is daardoor minder dan een paar dagen geleden. We meldden toen al dat de krimppercentages niet voldoende waren om op korte termijn het tij te keren. Uit onze meer geavanceerde statistische analyses blijkt dat er vandaag zelfs al geen sprake meer is van een krimp. De noordelijke provincies laten overigens al dagen weer een groei van de pandemie zien. Dat stemt somber.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 7 januari.