Benchmarks

Benchmarken is populair. Niet voor niets is hier dan ook een hele wetenschappelijke discipline aan gewijd. IPSE specialiseert zich in het toepassen van deze methoden bij het vergelijken van prestaties van publieke organisaties, zoals schoolbesturen en gemeenten. De afgelopen jaren voerden we tal van bedrijfsvergelijkingen uit en publiceerden onze onderzoekers hier actief over in vak- en wetenschappelijke tijdschriften.

IPSE maakt gebruikt van state-of-the-art wetenschappelijke methoden om te benchmarken – in wetenschappelijk jargon ook wel Stochastic Frontier Analysis (SFA) of Data Envelopment Analysis (DEA). Of simpel gezegd: eerlijke bedrijfsvergelijkingen die recht doen aan lokale verschillen, de toets van wetenschappelijke degelijkheid doorstaan, maar waar instellingen bovenal zelf wat aan hebben. Bovendien maken we vaak gebruik van openbare cijfers, waardoor de administratieve last van deelnemende instellingen beperkt blijft. Voorbeelden van onderzoeksthema’s zijn schaal, best practices, uitbesteding, kostenstructuur, bekostiging en bureaucratie (overhead).

Meer informatie over onze benchmarks, neem dan contact met ons op: info@ipsestudies.nl | T 015-268 25 26

Voorbeeld

Doelmatigheid gemeentelijk wegbeheer

In 2017 onderzocht IPSE Studies de doelmatigheid van het gemeentelijk wegbeheer.

De belangrijkste stappen en resultaten op een rij:

  • Gemeenten geven jaarlijks ongeveer 3,2 miljard euro uit aan het beheer van 125.000 kilometer aan wegen.
  • De kosten van het gemeentelijk wegbeheer hangen onder andere af van omgevingsfactoren, zoals de bodemkwaliteit. Deze factoren beïnvloeden wel de kosten, maar niet de doelmatigheid van gemeenten.
  • De doelmatigheid per gemeente, na correctie voor omgevingsfactoren, is weergeven in de figuur hiernaast. Daaruit blijkt dat er nog forse kostenbesparingen mogelijk zijn.
  • Meer onderzoek is weliswaar noodzakelijk om deze bevindingen te staven maar de resultaten geven niettemin volop aanleiding om gemeenten aan te moedigen actiever hun (financiële) inzet en prestaties in kaart te brengen.
IPSE StudiesBenchmarks