Database Trends in Publieke Sector

IPSE Studies beschikt over een groot aantal databestanden met cijfers over prestaties en kosten van publieke instellingen en sectoren. Het belangrijkste bestand is de database Trends in Publieke Sector (TiPS). TiPS bevat duizenden tijdreeksen over productie, ingezette middelen (kosten en volumes), kwaliteit en productiviteit van vijftien publieke sectoren:

Zorg

 • Ziekenhuizen
 • Verpleging, verzorging en thuiszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Geestelijke gezondheidszorg

Onderwijs

 • Primair onderwijs
 • Primair onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Middelbaar beroepsonderwijs
 • Hoger beroepsonderwijs
 • Wetenschappelijk onderwijs

Veiligheid en justitie

 • Politie
 • Rechterlijke macht
 • Justitie

Infrastructuur (netwerksectoren)

 • Drinkwatersector
 • Energiesector
 • Spoorsector

De meeste tijdreeksen hebben als startpunt het jaar 1980 (soms ook eerder) en lopen door tot heden.

Momenteel is IPSE Studies bezig om TiPS om te vormen tot een publieksvriendelijke online open access database. Voor vragen over TiPS kunt u contact opnemen met Alex van Heezik.