Studieboek

Principles of of productivity measurement. An elementary introduction to quantitative research on the productivity, efficiency, effectiveness and quality of the public sector (2nd edition)

Prijs: € 36,98 incl. BTW en verzendkosten (binnen Nederland)

Beschrijving
De publieke sector levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke welvaart. Onderwijs, rechtshandhaving en gezondheidszorg zijn belangrijke sectoren voor een goed functionerende economie en dragen bij aan een sociaal rechtvaardige samenleving. Omdat deze voorzieningen veelal uit belastingen en premies worden gefinancierd en de tucht van de markt dikwijls ontbreekt, is inzicht in het presteren van deze voorzieningen buitengewoon belangrijk. Het analyseren van de productiviteit, doelmatigheid en effectiviteit van publieke voorzieningen heeft dan ook een hoge vlucht genomen. De wetenschappelijke ontwikkelingen op dit terrein in de afgelopen 25 jaar zijn indrukwekkend geweest. Voor beleidsmakers en managers van publieke instellingen zijn de geavanceerde methoden echter niet altijd even toegankelijk. De acceptatie van onderzoek staat daarom dikwijls onder druk. Dit boek tracht een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. Op een toegankelijke manier worden theoretische concepten toegelicht. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt uitgelegd waarom de wetenschappelijke methoden de voorkeur genieten boven allerlei heuristische methoden. Het boek is bedoeld voor beleidsmakers, bestuurders, managers, studenten en academici die de publieke zaak een warm hart toedragen.

Bestellen
U kunt dit boek bestellen door uw adresgegevens te sturen naar info@ipsestudies.nl

Na de ontvangst van uw bestelling sturen we een bevestigingsmail met de betalingsgegevens. Zodra wij het geld hebben ontvangen, sturen wij het boek binnen 3 werkdagen naar u toe.