Studieboek

Principles of of productivity measurement. An elementary introduction to quantitative research on the productivity, efficiency, effectiveness and quality of the public sector (2nd edition)

Beschrijving
De publieke sector levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke welvaart. Onderwijs, rechtshandhaving en gezondheidszorg zijn belangrijke sectoren voor een goed functionerende economie en dragen bij aan een sociaal rechtvaardige samenleving. Omdat deze voorzieningen veelal uit belastingen en premies worden gefinancierd en de tucht van de markt dikwijls ontbreekt, is inzicht in het presteren van deze voorzieningen buitengewoon belangrijk. Het analyseren van de productiviteit, doelmatigheid en effectiviteit van publieke voorzieningen heeft dan ook een hoge vlucht genomen. De wetenschappelijke ontwikkelingen op dit terrein in de afgelopen 25 jaar zijn indrukwekkend geweest. Voor beleidsmakers en managers van publieke instellingen zijn de geavanceerde methoden echter niet altijd even toegankelijk. De acceptatie van onderzoek staat daarom dikwijls onder druk. Dit boek tracht een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. Op een toegankelijke manier worden theoretische concepten toegelicht. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt uitgelegd waarom de wetenschappelijke methoden de voorkeur genieten boven allerlei heuristische methoden. Het boek is bedoeld voor beleidsmakers, bestuurders, managers, studenten en academici die de publieke zaak een warm hart toedragen.

Bestellen
Het boek Principles of Productivity Measurement (Blank & Valdmanis, 2017) is te bestellen door een bedrag van 37 euro over te maken op NL69INGB0007381933. Geef op de overboeking duidelijk uw adresgegevens aan. U krijgt het boek dan binnen enkele dagen thuis gestuurd.