Productiviteit van overheidsbeleid

De afgelopen decennia zijn ingrijpende hervormingen doorgevoerd om de productiviteit in de publieke sector te stimuleren. Hebben deze hervormingen het gewenste resultaat gehad? Een belangrijk deel van het onderzoek van IPSE Studies richt zich op de beantwoording van deze vraag. Onder andere in de reeks Productiviteit van overheidsbeleid brengt IPSE Studies het succes en falen van deze overheidsinterventies in beeld.

Belangrijk doel hiervan is lessen te trekken voor het huidige en toekomstige beleid. Welke instrumenten werken en welke ingrepen kan de overheid beter nalaten? Om daar zicht op te krijgen wordt de samenhang tussen beleid en productiviteit op vier beleidsterreinen in historisch perspectief onderzocht: onderwijs, zorg, veiligheid en infrastructuur.

prod IProd IIProd III