Publicatie congresbundel: Beleid doet te weinig met productiviteit

In het Nederlandse beleid is te weinig aandacht voor productiviteit. De minister van Financiën belooft de Tweede Kamer daar verandering in te brengen, maar zonder een cultuuromslag gaat dat waarschijnlijk niet lukken. Dat is een belangrijke conclusie van het congres Beleid en productiviteit in de publieke sector, dat begin juni 2017 in het Haagse Nieuwspoort plaatsvond. Aanleiding daarvoor is het tienjarig bestaan van IPSE Studies. De weerslag van dit jubileumcongres is nu gebundeld.

In de afgelopen tien jaar heeft IPSE Studies veel  kennis  vergaard en gedeeld  over de productiviteit en doelmatigheid van de publieke sector, zoals van onderwijs, zorg en gemeentelijke dienstverlening. Centrale vraag op het congres is: wat is er met al die kennis gebeurd? Volgens voormalig topambtenaar Roel Bekker te weinig. In zijn voordracht wijt hij dit aan de dominantie van een beleidscultuur die hij aanduidt als ‘Wereld 1’ waarin het vooral om het goede betoog gaat. Een wereld die weinig op heeft met ‘Wereld 2’,  een rationele wereld die zich baseert op feiten en cijfers en doelmatigheid en productiviteit voorop staan. Over deze tegenstelling wordt tijdens de paneldiscussie hevig gediscussieerd.

Behalve een terugblik op deze discussie en het twee werelden-betoog van Bekker, bevat de bundel ook de bijdragen van de andere sprekers op het congres. Diego Prior (Universiteit van Barcelona), gezaghebbend wetenschapper op het terrein van efficiëntie en productiviteit in de publieke sector, bespreekt de resultaten van zijn onderzoek naar de doelmatigheid van de organisatie van de Spaanse afvalverzameling. Hij constateert onder meer dat de efficiency van de afvalverzameling verbetert als gemeenten hierbij samenwerken. Olav Welling, directeur Ambtenaar & Organisatie bij het ministerie van BZK, gaat in op de verschillende initiatieven van BZK om beter inzicht te krijgen in de doelmatigheid van de publieke sector. Voorbeelden hiervan zijn de Internetspiegel, Vensters voor Bedrijfsvoering en Vensters voor Dienstverlening.  IPSE Studies-voorzitter Jos Blank blikt terug op de resultaten van tien jaar onderzoek bij IPSE Studies. Hij staat onder andere stil bij de vraag hoe deze resultaten zich verhouden tot economische theorieën van economen als Baumol, Schumacher, Verdoorn en Robinson.

Meer informatie
Het congres en de congresbundel zijn mede mogelijk gemaakt door het CAOP en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 Panelleden
Deelnemers aan de paneldiscussie waren: Roel Bekker, voormalig secretaris-generaal ministerie van VWS, 1998-2007 en bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen bij de overheid (Universiteit Leiden en CAOP, 2007-2014); Victor Bekkers, hoogleraar Bestuurskunde aan de EUR, Elbert Dijkgraaf, hoogleraar aan de EUR én SGP-Tweede Kamerlid; Raymond Gradus, hoogleraar Bestuur en Economie van de publieke sector en non-profit sector aan de VU; Frits van der Meer, hoogleraar Comparative Public Sector en Civil Service Reform van Universiteit Leiden/FGGA en het CAOP.

Download de congresbundel

Bekijk de video’s van het congres