Position paper Jos Blank t.b.v. Rondetafelgesprek zorgfusies

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport  (VWS) organiseert op maandag 29 januari 2018 van 13:00 tot ca. 16:15 een openbaar rondetafelgesprek over zorgfusies en in het bijzonder de aankomende fusie tussen VUmc en het AMC. In het rondetafelgesprek zal de commissie diverse vertegenwoordigers uit het veld en (ervarings)deskundigen spreken over bovengenoemd onderwerp en de ontwikkelingen die er zijn op dit thema. Voor meer info zie: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2017A04279

Jos Blank is gevraagd aan dit gesprek deel te nemen en hiervoor een position paper op te stellen, die hier alvast beschikbaar is.