Geslaagd congres beleid en productiviteit

Op 1 juni jongstleden vierde IPSE Studies haar 10-jarige jubileum met een congres in Nieuwspoort in Den Haag. Centrale thema van het congres was de relatie tussen beleid en productiviteit in de publieke sector.

Voor de pauze kwamen de wetenschappers aan het woord. Zo sprak Prof. Diego Prior (Universiteit van Barcelona), gezaghebbend wetenschapper op het terrein van efficiëntie en productiviteit in de publieke sector, over de doelmatigheid van publieke dienstverlening van Spaanse gemeenten in relatie tot samenwerking and publieke en private uitbesteding. Prof. Jos Blank (Erasmus Universiteit Rotterdam en TU Delft) gaf een inzicht in een aantal generieke resultaten van 10 jaar onderzoek bij IPSE Studies. In zijn betoog kwamen de ziekte van Baumol, het werk van Schumacher over de schaal van productie, de wet van Verdoorn, het onderschatte belang van transitiekosten en de niet-neutrale technische ontwikkeling (van Joan Robinson) aan bod.

Na de pauze kwam het beleid uitdrukkelijk aan bod. Olav Welling, directeur ambtenaar en organisatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, benadrukte het belang van inzicht in de doelmatigheid en effectiviteit van beleid en verwees daarbij ook naar andere onderzoeken en initiatieven, zoals die van het ICTU op het terrein van gemeenten en het Sociaal en Cultureel Planbureau op het internationale vlak. Dagvoorzitter Prof. (em.) Roel Bekker, voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid maar vooral ook bekend als secretaris-generaal belast met de vernieuwing van de rijksdienst, sloot de rij van sprekers af met een exposés over twee werelden van beleidsmakers die elkaar slecht verstaan. Wereld 1, waarin allerlei andere publieke waarden dan doelmatigheid en effectiviteit centraal staan en waarin weinig ruimte is voor de rationaliteit van cijfers. In wereld 2 manifesteren zich mensen die het beleid graag inzichtelijk willen maken via het principe “meten is weten”.

De voordracht van Roel Bekker betekende tevens de opmaat voor een levendige discussie tussen de leden van een panel, bestaande uit Prof.dr. Victor Bekkers (hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam), Prof. Elbert Dijkgraaf (hoogleraar Empirical economics of the public sector aan de Erasmus Universiteit en lid Tweede Kamer voor de SGP), Prof.dr. Raymond Gradus (hoogleraar Bestuur en Economie van de publieke sector en non-profit sector aan de Vrije Universiteit Amsterdam) en  Prof. Frits van der Meer (hoogleraar Comparative Public Sector en Civil Service Reform van Universiteit Leiden/FGGA en CAOP). Tijdens de discussie komt het belang van goede productiviteitsmetingen en het belang hiervan voor het beleid meermalen aan bod.

Het congres werd afgesloten met een borrel, waarin de verschillende onderdelen van de middag nog aanleiding waren voor verdere beschouwingen.

Presentatie Jos Blank: Tussen wetenschap en beleid
Presentatie Diego Prior: Verschillen in prestaties tussen lokale overheden verklaard