Donderdag 1 juni a.s. 13.30 – 17.00 uur: jubileumcongres 10 jaar IPSE Studies

Jubileumcongres 10 jaar IPSE Studies: Beleid en productiviteit in de publieke sector in beeld

Tien jaar IPSE Studies
Het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies (IPSE Studies) bestaat dit jaar tien jaar. Om dit jubileum te vieren organiseert IPSE Studies op donderdag 1 juni een congres. Centraal thema van het congres is de relatie tussen beleid en productiviteit in de publieke sector. In de discussie zal het vooral gaan over nut en noodzaak om deze relatie goed in beeld te brengen bijvoorbeeld via goed opgezette monitors.

Locatie
Het congres vindt plaats bij het Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 in Den Haag.

Sprekers op het congres zijn:

  • Prof. Diego Prior (Universiteit van Barcelona), gezaghebbend wetenschapper op het terrein van efficiëntie en productiviteit in de publieke sector, met name van lokale overheden;
  • Prof. Jos Blank (Erasmus Universiteit, TU Delft, CAOP), oprichter en voorzitter IPSE Studies en erkende autoriteit op het gebied van productiviteitsmeting in de publieke sector;
  • Olav Welling, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directeur ambtenaar en organisatie;
  • Em. Prof. Roel Bekker (dagvoorzitter), voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid maar vooral ook bekend als secretaris-generaal belast met de vernieuwing van de rijksdienst;

Programma
13.30    Ontvangst
13.55    Welkomstwoord voorzitter
14.00    Prof. Diego Prior: Verschillen in prestaties tussen lokale overheden verklaard
14.35    Prof. Jos  Blank: Productiviteit van de Publieke Sector: tussen wetenschap en beleid [presentatie]
15.10    Pauze
15.30    drs. Olav Welling: Het belang van prestatiemetingen voor beleid
15.45    Em. Prof. Roel Bekker: Tien jaar productiviteitsonderzoek in de Nederlandse publieke sector
16.00    Paneldiscussie, met onder andere:

Prof. Victor Bekkers (hoogleraar bestuurskunde, in het bijzonder de empirische studie van het overheidsbeleid, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) Prof. Elbert Dijkgraaf (hoogleraar Empirical economics of the public sector aan de Erasmus Universiteit en lid Tweede Kamer voor de SGP), Prof. Raymond Gradus (hoogleraar Bestuur en Economie van de publieke sector en non-profit sector aan de Vrije Universiteit Amsterdam) Prof. Frits van der Meer (hoogleraar Comparative Public Sector en Civil Service Reform van Universiteit Leiden/FGGA en CAOP)

16.45    Sluiting door voorzitter (borrel)

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor dit congres door een email te sturen naar r.kievit@ipsestudies.nl met vermelding van uw naam en de organisatie waar u werkzaam bent. Deelname aan het congres is kostenloos.

Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het CAOP.