Deelname Jos Blank aan Rondetafelgesprek financiering funderend onderwijs Tweede Kamer

Op woensdag 14 maart van 11:15 – 14:00 neemt Jos Blank deel aan een rondetafelgesprek over de financiering van het funderend onderwijs, georganiseerd door de commissie OCW van de Tweede Kamer.

Zijn position paper kan hier worden gedownload.