Bijdrage Jos Blank aan hoorzitting / rondetafelgesprek zorgfusies terugkijken

Voor meer info, zie de website van de Tweede Kamer. Let op: mogelijk werkt de player niet met Google Chrome.