Mensen

Bestuur
Jos2011Kleur200x200Prof. dr. Jos L.T. Blank is hoogleraar Productiviteit van de Publieke Sector aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voorzitter van de stichting IPSE Studies. Hij is een erkende autoriteit op het gebied van productiviteitsmeting in de publieke sector en treedt al decennia lang op als adviseur voor politici, beleidsmakers en vertegenwoordigers van publieke instellingen en organisaties. Hij heeft meer dan 150 wetenschappelijke rapporten en artikelen op zijn naam staan.

 

AlexKleur190x190Dr. Alex A.S. van Heezik is sinds 1993 zelfstandig onderzoeker op het gebied van de publieke sector. Hij richt zich daarbij voornamelijk op het uitvoeren van historische beleidsevaluaties en (kwantitatieve) trendanalyses. De doelmatigheid en productiviteit van het beleid staat hierin vaak centraal. Zo heeft hij onderzoek verricht naar de samenhang tussen beleid en productiviteit in het onderwijs, de zorg, de veiligheid en justitie en de netwerksectoren. Daarnaast beheert en ontwikkelt hij de Database Publieke Sector, een databestand  met duizenden tijdreeksen over de prestaties en kosten van vijftien publieke sectoren.

e76a340dabThomas Niaounakis is econometrist. Hij is momenteel projectleider van een onderzoek naar de doelmatigheid van verzelfstandigde overheidsorganisaties. Eerder voerde hij onder andere een onderzoeksprogramma uit naar de doelmatigheid van gemeenten. Hij werkt daarnaast aan een proefschrift. Zijn promotieonderzoek richt zich op de relatie tussen de schaal en doelmatigheid van publieke voorzieningen. Thomas studeerde econometrie en economie (cum laude) aan de Erasmus Universiteit.

 

_MG_0094Rachel Kievit is de office manager van en het centrale aanspreekpunt voor de IPSE Studies.

 

 

 


Associates

 Bart_van_Hulst_fotoBart van Hulst is gepromoveerd econometrist. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring met het uitvoeren van beleidsonderzoek en beheerst een breed scala aan kwantitatieve onderzoeksmethoden. Hij is gespecialiseerd in de zorg, onderwijs en decentrale overheden. In het verleden is hij werkzaam geweest bij NZi (Prismant), het Nederlands Economisch instituut (Ecorys) en de Tu-delft. Tegenwoordig is hij werkzaam als senior wetenschappelijk medewerker bij het SCP.

 

Vivian_Valdmanis2.png

Prof. Vivian G. Valdmanis is professor aan de Western Michigan University, Verenigde Staten. Zij verkreeg haar doctorsgraad aan de Vanderbilt University. Haar onderzoek richt zich op de productiviteit en effectiviteit van ziekenhuizen en zorgsystemen, en in het bijzonder op studies naar de kosten van behandeling van patiënten met diabetes. Verder was zij verbonden aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of the Sciences in Philadelphia en IESEG in Lille (Frankrijk). Zij analyseerde de zorgprogramma’s in landen als Bangladesh, Mongolië, Belize, Brazilië en Tanzania.

 

Prof. dr. Kristiaan Kerstens is Directeur de recherche aan het Franse Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek (CNRS) & hoogleraar bij de IESEG School of Management in Lille. Hij is een vooraanstaand expert op het terrein van efficiëntiemeting in de publieke en private sector en heeft hierover uitgebreid gepubliceerd. Daarnaast publiceert hij op het vlak van productiviteitsindices en publieke economie in het algemeen.