Home

Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies
IPSE Studies beoogt het onderzoek naar de doelmatigheid en effectiviteit van de publieke sector in Nederland te bevorderen en daarmee een bijdrage te leveren aan beleidsdiscussies over de inrichting van een doelmatige publieke sector. De stichting coördineert wetenschappelijk onderzoek en advies voor derden, onderhoudt intensieve (internationale) contacten met mensen uit beleid en wetenschap en draagt resultaten van onderzoek uit via publicaties en het organiseren van seminars en congressen. Lees hier meer over de expertise van IPSE.

Tijdreeks- en beleidsonderzoek
IPSE doet onder meer onderzoek op basis van tijdreeksen. Hoe heeft de productiviteit zich door de jaren heen ontwikkeld, en welke rol heeft het beleid daarin gespeeld? In de afgelopen jaren zijn voor tal van sectoren de kosten-, prestatie- en beleidsontwikkelingen vanaf ca. 1980 in kaart gebracht.
Productiviteit van overheidsbeleid
Alle onderzoeksrapporten
Database Trends in Publieke Sector
Cross-sectioneel en managementonderzoek
IPSE verricht daarnaast benchmarkend onderzoek. Daarin ligt de nadruk op de identificatie van best-practices. Deze studies beslaan een korter tijdsbestek maar richten zich op het vergelijken van instellingen. Voorbeelden van onderzoeksthema’s zijn HRM-beleid, strategieën ten aanzien van inkoop en verschillende vormen van samenwerking. Dit onderzoek is toegepast op onderwijsinstellingen, decentrale overheden maar ook politiekorpsen.
Alle onderzoeksrapporten